#diag

Inwestycje ziemskie

Głównym obszarem działalności Agro Business Advisor jest wyszukiwanie okazji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości.
Zajmujemy się analizą instrumentami finansowymi powiązanymi z rynkiem nieruchomości rolnych.

Od maja 2004 roku, od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej, wartość ziemi w kraju znacznie wzrosła i nadal regularnie rośnie. Dane zjawisko wystąpiło, gdyż rolnicy dostawali liczne dopłaty do produkcji rolnej i mogli przez to modernizować i powiększać swoje przedsiębiorstwa rolne. Spowodowało to ożywienie na rynku rolnym i zwiększyło konkurencję na zakup ziem.

Na podstawie danych statystycznych oraz informacji, iż w 2016 roku kończy się okres ochronny i ziemię w naszym kraju będą mogli nabywać cudzoziemcy, można domniemywać, że inwestowanie właśnie w ziemię jest wciąż i będzie nadal opłacalną możliwością pomnażania kapitału.